Acte necesare pentru internare

Acte necesare pentru internare
  • carte de identitate;
  • bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist – de la medicul de familie/medicul specialist aflat in contract cu cas, indiferent unde domiciliaza pacientul; In cazul pacientilor ce se interneaza in regima CASMB;
  • cardul de sanatate;
  • adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa nr de zile de concediu medical in ultimele 12 luni anterioare internarii – pentru salariati;
  • adeverinta cas pentru cei care au refuzat cardul de sanatate, pe motiv religios;
  • Dosarul medical complet: toate documentele medicale relevante (analize medicale, investigatii imagistice, scrisori medicale, bilete de externare anterioare etc).